Vad betyder det att det är ett patriarkalt samhälle?